velikost "0", rozchod 32mm, M 1:45
 
Když jsem zatoužil po rychlíkové lokomotivě, předlohu jsem hledal někde v mnou oblíbeném období přelomu století
samozřejmě stroj, který jezdil po našich drahách. A protože ETS nic podobného nevyrábí, rozhodl jsem se pro vlastní stavbu.

Dosud jsem se, kromě zahradní železnice, bavil stavbou statických modelů lodí, toto byl můj první pokus v o lokomotivu. Proto jsem pro jednoduchost hledal stroj, který by šel s minimálními kompromisy postavit na základě podvozku trojspřeží ETS o průměru kol 36. Z toho vyšla nejlépe řada 354.8 ČSD, bývalá If UTD z roku 1906.354.8 byla lokomotiva velmi ladných tvarů, typický představitel vídeňské školy své doby. Stroje UTD byly omezeny velikostí točen, takže oproti svým ostatním současnicím (např. rozšířené 354.7) byla kratší. UTD provozovala celkem 3 kusy, dodané lokomotivkou ve Wiener Neustadt. U ČSD jezdily v severním pohraničí, po zabrání Němci přešla pod DRG, kde byly přeznačeny na řadu 35.401 až 3.

Po válce dosloužily v osobní dopravě, poslední byla vyřazena v r. 1949.

Dokumentů o této lokomotivě je minimálně, alespoň mi nikdo na jejich základě nemůže vyčítat odchýlení od modelovosti. Základním dokumentem pro mne byl tak zvětšený typový náčrt z Atlasu lokomotiv a tři fotografie stroje z různých období. Zcela chybí dokumentace stavu ze strany topiče.