velikost "0", rozchod 32mm, M 1:45

Kat. č. 102 Akumulátorová lokomotiva řady E407.0

ČSD používaly akumulátorové lokomotivy řad E407.0 k posunu na pražských spojkách a v bratislavském přístavu v letech 1926 až 1966...
Až do přeměny napájecího napětí ze 1500 V stejnosměrného napětí na 3000 V ss na pražských spojkách dne 16. května 1962 vozily osobní vlaky z Hlavního (dříve Wilsonova) nádraží na Smíchov lokomotivy řad E436.0, E465.0, E466.1, E467.0 a E666.1 („Krokodýl").Na Hlavním nádraží jezdily na posunu také elektrické lokomotivy E225.001 (Křižíkova lokomotiva zvaná „Koloběžka") E424.0, E424.1 a tři akumulátorové lokomotivy E407.001, E416.001 a E417.001.

Na jedno nabití akumulátorů dojely tyto lokomotivy při zkouškách bez zátěže z Prahy do Plzně. Na Hlavním nádraží dosud existuje mezi 1. a 2. vinohradským tunelem kusá kolej, na které se tyto lokomotivy nabíjely.